Home page > Aktuality > Dělostřelci v Pardubicích mají nového velitele

Dělostřelci v Pardubicích mají nového velitele

Dne 30. ledna 2008 krátce po desáté hodině zazněl kasárnami T.G. Masaryka v Pardubicích jednotný pozdrav více jak 500 set profesionálních vojáků, kteří nastoupili při příležitosti slavnostního předání funkce velitele 131. smíšeného dělostřeleckého oddílu. Slavnostního aktu se zúčastnil náčelník oddělení dělostřelectva Armády ČR plukovník Tomáš Dvořáček společně se zástupci jednotlivých útvarů a zařízení pardubické posádky a 4. brigády rychlého nasazení.  Nový velitel 131. smdo  major Jiří Kývala z rukou velitele 13. dělostřelecké brigády plukovníka Jána Kožiaka nejprve převzal bojový prapor a potom s dosavadním velitelem podplukovníkem Milanem Kalinou oficiálně stvrdil převzetí nové funkce svým podpisem. Podplukovník Kalina velel oddílu více než tři roky a dnem 1. února 2008 odchází plnit nové úkoly ve strukturách NATO do Brunssumu v Nizozemí. Za jeho dlouholetou práci na postu velitele dělostřeleckého oddílu mu plukovník Kožiak v závěru slavnostního nástupu   poděkoval a předal mu knihu o historii dělostřelectva s věnováním jako upomínku na léta strávená v Pardubicích. Novému veliteli popřál hodně zdaru a úspěchů  při plnění úkolů, což podpořil kaplan nadporučík Kamil Vícha krátkou modlitbou.

Fotogalerie

Nahoru