Úvodní stránka > Aktuality > Mezinárodní soutěž o nejlepší dělostřeleckou obsluhu

Mezinárodní soutěž o nejlepší dělostřeleckou obsluhu

Rok se s rokem sešel a bitvu u Jasla si 13. dělostřelecký pluk připomněl, jak se patří. Brigádní generál Miloslav Masopust na slavnostním nástupu barvitě líčil své zážitky z 15. ledna 1945. Podle jeho slov hřměla dělostřelecká palba celých 65 minut a na kilometr frontové linie bylo až na 200 hlavní. „Za Lidice, Za Ležáky…to vše se psalo na dělostřelecké granáty, byli jsme národními mstiteli“, vzpomínal generál Masopust.

Po slavnostním nástupu následovala soutěž o nejlepší obsluhu 152 mm ShKH DANA, kde se letos poprvé účastnili i zahraniční dělostřelci. Náčelník dělostřelectva ozbrojených sil Slovenské republiky pplk. Pavol Barančík se svou obsluhou a kanonýři z Polska v čele se zástupcem velitele 23. dělostřeleckého pluku pplk. Slavomírem Kulou soupeřili s jineckými ohněstrůjci jako o život.

Po několikahodinovém boji vítězství nakonec obhájil 131. dělostřelecký oddíl. Obsluha 1. palebné baterie pod vedením rtn. Ctibora Langšádla převzala štafetu a může tento rok hrdě vozit na hlavni putovní červený povlak, který je znakem mistrovství.

„Když jsme minulý rok se soutěží o nejlepší obsluhu začínali, chtěli jsme, aby to pro vojáky byl určitý druh motivace. Tento rok byla soutěž dokonce s mezinárodní účastí a to pro obsluhy děl byla nová zkušenost. Když porovnáme výsledky soutěže letošního a minulého roku, tak musím konstatovat, že se zase kluci posunuli o velký kus dopředu. Myslím, že tato aktivita vojákům svědčí a i pro nově příchozí dělostřelce je to takový hnací motor.“ Okomentoval soutěž velitel 13. dělostřeleckého pluku plk. Ivan Mráz.

Jedním s partnerů soutěže byl také Vojenský technický ústav, s. p., který již dlouhodobě s 13. dělostřeleckým plukem spolupracuje. Cenu vítězným družstvům předával ředitel státního podniku VTÚ Jiří Protiva společně s generálem Masopustem a velením pluku.

Text: kapitán Martin Sůva, foto: kapitán Jan Fejgl, Miroslav Maršálek

Fotogalerie

Nahoru