Úvodní stránka > Aktuality > Příprava do mise EU v Mali

Příprava do mise EU v Mali

Od 7. března do 9. března 2017 proběhl ve výcvikovém táboře Jince další zdokonalovací výcvik příslušníků 13. dělostřeleckého pluku vyčleněných pro plnění úkolů 10. ÚU AČR výcvikové mise EU v Mali (10. ÚU AČR EUTM-MALI). 

Na tento výcvik byl vyžádán vrtulník Mi-17 z 24. základny dopravního letectva Praha – Kbely, který měli jinečtí dělostřelci k dispozici na dny 8. března a 9. března. Cílem výcviku bylo zdokonalit a sladit jednotlivá družstva při provádění taktických činností a nacvičit činnost družstev v aeromobilních operacích.

První den výcviku využili příslušníci 10. ÚU AČR EUTM-MALI k provedení nácviků a slazení činnosti družstev při provádění zajištění přistávací plochy pro vrtulník, jeho navedení a následnou extrakci družstva z prostoru nasazení.

Druhý den výcviku byl již k dispozici vrtulník Mi-17 a příslušníci 10. ÚU AČR EUTM-MALI si mohli nacvičenou činnost vyzkoušet prakticky. Scénáře výcviku byly koncipovány jednoduše s cílem procvičit taktické činnosti družstva a využít vyčleněné letecké úsilí. Družstva byla postupně aeromobilně zasazena do prostoru operace, kde měla provést pěší přesun a navázání kontaktu s koaliční jednotkou. V průběhu přesunu však bylo družstvo napadeno a nezbyla mu jiná možnost než se stáhnout, vytipovat a zajistit přistávací plochu pro vrtulník a nechat se nouzově vyzvednout z prostoru nasazení. S narůstajícím počtem nácviků se celá činnost zdokonalovala a zrychlovala, čímž se úroveň připravenosti příslušníků 10. ÚU AČR EUTM-MALI pro plnění úkolů v zahraniční operaci opět o něco zvýšila.

Třetí den byl využit k provedení společné činnosti s Ochranná službou Policie České republiky, se kterým spolupracují jinečtí dělostřelci již od loňského roku. Společný výcvik byl koncipován jako provedení záchranné operace, kdy byli příslušníci Ochranné služby Policie České republiky přinuceni v rámci plnění svých ochranných úkolů opustit zničená přepravní vozidla a uniknout z nebezpečného prostoru. Jejich další činností bylo vytyčení nouzové signalizace pro záchranný tým (tzv. GTAS) s určením směru jejich dalšího postupu. Při vizuálním kontaktu se záchranným týmem, který po nich pátral s využitím vrtulníku, provedli signalizaci pomocí zrcátka, čímž dali najevo jsme tu – vyzvedněte nás. Pak už bylo vše na příslušnících 10. ÚU AČR EUTM-MALI, kdy po dosednutí vrtulníku provedli zajištění okolí, prvotní identifikaci vyzvednuvších, jejich zajištění v souladu s pravidly PR/S.E.R.E. a následnou extrakci do bezpečí kasáren Jince.

Celkově byl absolvovaný výcvik zajímavý a přínosný. Příslušníky 10.ÚU AČR EUTM-MALI posunul o krok dál v přípravě k jejich nasazení, které je plánováno na začátek září tohoto roku.

Autor: ZNŠ 131.do kapitán Štěpán Zvěřina

Fotogalerie

Nahoru