Úvodní stránka > Aktuality > Probíhá cvičení SAHEL 2/2017

Probíhá cvičení SAHEL 2/2017

Úvodní porada řídícího cvičení, zahajovací nástup všech cvičících s představením označení osob a startex. Od středy 2. srpna probíhá v kasárnách Dědice a ve Vojenském výcvikovém prostoru Březina odborně taktické a zároveň certifikační cvičení Sahel. Jeho řídícím je plukovník gšt. Vojtěch Prýgl z VeV-VA a zástupcem major Jiří Růžička z Velitelství pozemních sil AČR.  

Cvičení Sahel je vyvrcholením procesu přípravy jednotky 10. úkolového uskupení (ÚU) AČR EUTM Mali, jehož cílem je dosažení plné operační připravenosti jednotky k zahájení plnění úkolů v zahraniční operaci. Řídící štáb Velitelství výcviku – Vojenské akademie posílený o příslušníky 8. ÚU EUTM Mali, tak v rámci celé řady rozehrávaných situací a incidentů prověřuje schopnosti jednotky 10.ÚU EUTM Mali plnit operační úkoly v prostoru jejich nasazení. To znamená zabezpečit ochranu perimetru velitelství mise EUTM, zajistit ozbrojené doprovody a síly rychlé reakce ve prospěch EUTM a také se podílet na výcviku jednotek ozbrojených sil Mali.

Do cvičení jsou zapojeni také příslušníci Aktivní zálohy KVV Karlovy Vary a České Budějovice, kteří v rámci rozehry představují příslušníky Maliské národní gardy, členy Agentury SECURICOM a také místní obyvatelstvo. Čtyřicetičlenná jednotka 10. ÚU EUTM Mali je postavena převážně na příslušnících 13. dělostřeleckého pluku Jince, posílená o mentory z VeV-VA.

Cvičení, jehož se účastní na 100 osob, potrvá do pátku 4. srpna.   

Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: autor a Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA 

 

 

Fotogalerie

Nahoru