Úvodní stránka > Aktuality > Češi v soutěži o nejlepšího dělostřelce PS OSSR

Češi v soutěži o nejlepšího dělostřelce PS OSSR

I letos se příslušníci 13.dp zúčastnili mezinárodní soutěže o nejlepšího dělostřelce Pozemních sil OSSR, která se konala na Simulačním centru Akademie OSSR  ve dnech 24. – 28. dubna 2017.  Do soutěže byli přihlášeni tři příslušníci 13. dp, všichni ze  132.do, zbylých 30 soutěžících tvořili nominanti z dělostřeleckých jednotek z celé slovenské armády. Soutěž je organizovaná dvoukolově, v první části klání vojáci plní teoretické úkoly formou testu trvajícího 240 minut. Ten je koncipován jako všestranný a naleznete zde úlohy ze všech oblastí dělostřeleckého poznání, jako jsou namátkou metrologie, topografie, dělostřelecký průzkum, palebná služba, střelba a řízení palby dělostřelectva a mnoho dalších. 

Do druhého kola postupuje 15 nejlepších z kola prvního, ve kterém soutěžící poměřují síly z praktické činnosti při plnění individuálních palebných úkolů. Zástupci 13.dp rozhodně nezklamali, v konečném pořadí obsadili 5. místo npor. Pavlem SMRČKOU, 10. místo npor. Jakubem RYBÁŘEM a 11. místo por. Petrem HNÍZDILEM.  Navíc palebné úkoly provedené npor. Pavlem SMRČKOU a por. Petrem HNÍZDILEM byly označeny a vyhodnoceny jako ukázkové, a to jednomyslně celou řídící komisí soutěže včetně náčelníka dělostřelectva GŠ OSSR pplk. Pavola BARANČÍKA.

Tato umístění jsou o to cennější, když vezmeme v úvahu, že příslušníci OSSR absolvují přípravu a nominační kola u svých útvarů, jako kvalifikaci do tohoto finále. Účastníci soutěže z našeho pluku soutěž absolvují prakticky z chodu, vytrhnuti z plnění svých běžných povinností, bez možnosti širší přípravy. Ve sportovní terminologii můžeme por. Petra HNÍZDILA nazvat jako „skokana roku“, který k útvaru nastoupil k 1. 8. 2016 a v průběhu kariéry zatím ani neměl reálnou možnost absolvovat IPÚ.

Závěrem lze všem zúčastněným poděkovat za reprezentaci dělostřelectva AČR a vyzvat ostatní „všestranné dělostřelce“ k poměření sil v letech následujících.

Autor: ZNŠ-O 13.dp podplukovník Ing. Pavel Louda

Fotogalerie

Nahoru