Aktivní záloha

Aktivní zálohy a jejich výcvik u 13. dělostřeleckého pluku

Dnem 3. července 2016 byl zahájen výcvik aktivních záloh také u 13. dělostřeleckého pluku a byla vytvořena záložní výcviková baterie, z větší části na základě palebné baterie 152mm samohybných kanónových houfnic „DANA“, tvořena četou řízení palby, dvěma palebnými četami 152mm ShKH a četou technického průzkumu.

Další místa pro aktvní zálohu jsou vyčleněna v rámci velení a štábu 13. dělostřeleckého pluku - je jich celkem 26 (viz. níže struktura). V současné době zatím místa nejsou obsazena.

Začlenění jednotky AZ u útvaru

Palebná baterie aktivní zálohy (palbat AZ) u 13. dělostřeleckého pluku je samostatnou součástí útvaru, z organizačního hlediska podléhá veliteli pluku. Skládá se ze dvou palebných čet, čety řízení palby a čety technického průzkumu. V rámcí oddělení bojové přípravy štábu 13. dělostřeleckého pluku je vytvořena skupina pro řízení AZ (ve složení - náčelník skupiny - kpt., starší instruktor - prap. a pracovník štábu - nrtm.). Palbat AZ má v současné době 91 vojáků a vojákyň, její naplněnost k 10.8.2022 je 70% (viz. struktura níže).

Záměr zařazení jednotky AZ do života mateřského útvaru

Jednotka je určena pro přípravu odborníků a specialistů dělostřeleckých odborností. Úkolem baterie je zvládnutí všech činností potřebných ke zvládnutí poskytování dělostřelecké podpory mechanizovaných jednotek.

Palbat AZ se účastní vojenských cvičeních, primárně na území ČR. Důraz je kladen na společný výcvik vojáků z povolání a vojáků aktivních záloh včetně ostrých střeleb z děl, který má přispět k vzájemnému sladění a secvičení.

Záměr výcviku jednotky AZ a jeho koordinace s výcvikem vojáků z povolání

Výcvik vojáků aktivních záloh je zaměřen především na základní taktické drily, střelby, řidičskou a technickou přípravu, palebnou službu a zabezpečení palby dělostřelectva. Výcvik je realizován systémem dvou 14-ti denních cvičení ročně, přičemž minimálně jedno z nich je realizováno v rámci cvičení pluku. Prioritou je sladění s příslušníky 13. dělostřeleckého pluku, neboť aktivní záloha je jeho nedílnou součástí.

Technika, výzbroj a výstroj, kterou budou používat AZ

Výcvik bude probíhat primárně na 152 ShKH DANA vz. 77 pro tuto potřebu vyčleňovaných od dělostřeleckých oddílů. Každý voják je vyzbrojen dlouhou osobní zbraní. Součástí výstroje jednotlivce je dále ochranná maska a převlek, taktická vesta a přilba. Další výstroj a výzbroj je jednotce přidělena dle aktuálních potřeb pro splnění konkrétního úkolu.

Specifické nároky na vojáky AZ dané charakterem jednotky

Vojáci aktivních záloh musí být zdravotně způsobilí, fyzicky a psychicky odolní. Na základě vyhlášky č. 103/2005 Sb., o zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě, jsou stanoveny požadavky na tělesnou výšku pro obsluhy samohybných děl od 155 cm do 185 cm a pro řidiče samohybných děl od 160 cm do 185 cm. Dále na základě nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, je stanoven hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného ženou při občasném zvedání a přenášení na 20 kg, jsou místa osádek ShKH nevhodné pro ženy. Pro výkon některých systemizovaných míst je předpoklad k získání bezpečnostní prověrky.

Brožura AZ 2017 ke stažení níže (kliknněte na obrázek):

Jak vstoupit do Aktivní zálohy nebo se přihlásit na Dobrovolné vojenské cvičení (DVC):

  • On-line vyplněním registračního formuláře ZDE
  • Osobně při návštěvě rekrutačního pracoviště AČR (celkem 14x v ČR) adresy a kontakty ZDE
  • Osobně při návštěvě krajského vojenského velitelství (KVV), které najdete v každém krajském městě, adresy a kontakty ZDE

Jak se přihlásit na Dobrovolné vojenské cvičení (DVC):

  • Pokud chcete být aktivním a zodpovědným občanem připraveným k obraně ČR, vyplňte registrační formulář na webové  stránce ZDE

Kontakt na 13.dp - bližší informace:

  • starší instruktor skupiny pro řízení AZ - praporčík Martin ČERNÝ
  • telefon: 973 370 711, mob. 604 470 899
  • fax: 973 370 945
  • e-mail: 13dp.aktivnizaloha@seznam.cz