Průzkumný a pozorovací komplet SNĚŽKA

Průzkumný a pozorovací komplet Sněžka

Umožňuje detekci, rozpoznání a sledování pozemních pohyblivých a stacionárních cílů, pozorování dopadů dělostřeleckých granátů a jejich výbuchů, snímání souřadnic uvedených cílů, jejich další zpracování, vyhodnocení a přenos informací o bojišti na nadřízený stupeň velení. Komplet využívá upravený strojový spodek BVP-1, který je prodloužen o jedno pojezdové kolo. Dále je tvořen bojovou nástavbou, manipulátorem polohy, manipulátorem senzorů, radiolokátorem, meteosnímačem, televizní kamerou pro denní a noční snímání a termovizní kamerou pro noční snímání.

Bojovou zástavbu tvoří toponavigační soustava pozemní, toponavigační souprava družicového navigačního systému GPS, optické pozorovací a zaměřovací přístroje, zadýmovací souprava, souprava pro náhradní způsob průzkumu, pracoviště velitele kompletu a pracoviště operátorů, které je chráněno proti ZHN (zbraním hromadného ničení). Hlavní část průzkumných senzorů je umístěna na otočné plošině, která je umístěna na vrcholu hydraulicky zvedaného ramene.K ochraně vozidla slouží kulomet ráže 12,7 mm a vezené protitankové řízené střely a osobní zbraně. Dále je celý komplet chráněn detekcí a indikací ozáření laserovým ozařovačem nebo dálkoměrem.

 

Možnosti kompletu:

  • Detekce, rozpoznávání a sledování pozemních jednotlivých cílů, jako jsou osoby, automobily nebo těžká bojová technika, skupiny pozemních pohyblivých cílů, jakými jsou kolony za přesunu nebo technika v rozvinuté bojové sestavě, pozemní stacionární jednotlivé cíle, ke kterým lze přiřadit palebná postavení těžké i lehké bojové techniky, kryty, opevněné stavby, budovy, mosty, ale i pozemní skupinové nepohyblivé cíle - shromaždiště vojsk a techniky. Předností je i schopnost detekce nízkoletících vrtulníků a bezpilotních prostředků.

  • Specifické pozorování dopadů dělostřeleckých granátů a jejich účinky v cíli s vyhodnocením a případnou následnou opravou palby.

  • Sběr informací o povětrnostních podmínkách na daném úseku bojiště(rychlost a směr větru), snímá polární souřadnice a nadmořské výšky postavení cílů, zpracovává je a předává na vyšší stupeň velení.

  • Spolupráce se systémem řízení palby dělostřeleckého oddílu včetně automatizovaného přenosu dat.


Zdroj: http://www.military.cz/czech/weapons/ppk/ppk.htm