Posádkové cvičiště

Vzhledem k probíhající pyrotechnické asanaci jsou uzavírány úseky neveřejně přístupných účelových komunikací. Uzavírky jsou označeny speciální tabulí, která je umístěna na závoře v obou směrech. Objízdná trasa nebude ve vojenském újezdu vyznačována.

PŘI NEDODRŽENÍ POVOLENÉ TRASY A PROSTORU VSTUPU NA ÚZEMÍ VOJENSKÉHO ÚJEZDU BRDY, BUDE POSTUPOVÁNO VŠEMI KOMPETENTNÍMI ORGÁNY VE SMYSLU § 39 ODST. 2 a 3 ZÁKONA Č. 222/1999 Sb., O ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY ČR V PLATNÉM ZNĚNÍ.

BEZ PLATNÉHO POVOLENÍ NENÍ MOŽNÝ VSTUP A VJEZD NA ÚZEMÍ VOJENSKÉHO ÚJEZDU BRDY.