Prohlášení o přístupnosti

Ministerstvo obrany České republiky se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku https://13dp.army.cz/.

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nedostatečně přístupného obsahu nebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti z důvodu nesouladu s právními předpisy:

  • Některé odkazy neobsahují identifikaci jejich účelu ve formě popisku (Pravidlo 2.4.9 Účel odkazu (pouze z textu odkazu))
  • Některé obrázky neobsahují alternativní text (Pravidlo 1.1. Textové alternativy)

Na uvedení do souladu se zákonem průběžně pracujeme, přičemž ale uvedení do plného souladu zejména u staršího a neaktuálního obsahu splňuje důvod nepřiměřené zátěže.

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže:

  • Některý multimediální obsah není dostupný včetně textové alternativy (Pravidlo 1.1 Textové alternativy a související Pravidlo 1.2 Multimediální prvky závisející na čase)

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 04. 01. 2024

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoliv problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail admin@army.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura  
Na Vápence 915/14  
130 00 Praha 3  
e-mail: pristupnost@dia.gov.cz