Dělostřelci ovládají i vševojskovou přípravu

aktuality08_04_full.jpg
  • 12.3.2008
  • Michal Abrhám

Déšť a silný vítr doprovázel příslušníky štábu 13. dělostřelecké brigády při plnění úkolů vojensko-odborné přípravy, kterou absolvovali 12. března společně s veliteli zabezpečujících jednotek ve vojenském výcvikovém prostoru Brdy. „Vedle své mateřské dělostřelecké odbornosti musí být vojáci ze štábu brigády i z podřízených oddílů připraveni na zvládnutí stejných úkolů jako mechanizované jednotky“, řekl v úvodu zaměstnání náčelník štábu podplukovník Jiří Roček. „Tato potřeba vychází ze stále větší angažovanosti dělostřelců na plnění úkolů v souvislosti s jejich nasazením v zahraničních misích.

Důsledné zvládnutí jednotlivých oblastí vševojskové přípravy v domácích podmínkách u útvaru vytváří mnohem větší předpoklady uspět v mezinárodních operacích ve spolupráci s  vojáky ostatních aliančních armád“, dodal podplukovník Roček. O aktuálnosti těchto slov se vojáci 13. dělostřelecké brigády přesvědčili již několikrát a to v roce 2006 v Kosovu, v roce 2007 ve dvou kontingentech v Iráku.

Nutnost být co nejlépe připraven, si uvědomuje převážná většina vojáků. Ti, co již podobné mise v zahraničí  absolvovali, se snaží své zkušenosti  předávat svým kolegům. To se potvrdilo i při velitelské přípravě, která po úvodním přezkoušení z bezpečnostních pravidel začala na pěti specializovaných pracovištích pod vedením zkušených instruktorů. Nešlo jen o zvládnutí časových norem, ale hlavně o získání potřebných návyků, dovedností a zvládnutí stanovených postupů.

Štáb dělostřelců  prošel v průběhu dne střeleckou, ženijní, topografickou i chemickou přípravou. Nechyběla však ani pořadovka či přezkoušení ze základních řádů. V závěru zaměstnání zástupce náčelníka štábu podplukovník Medal konstatoval, že všechny stanovené úkoly byly splněny a ocenil přístup vojáků k jejich plnění. Tečkou za celodenním výcvikem byl zrychlený přesun zpět do jineckých kasáren.

Fotogalerie