Dělostřelci se připravují do Kosova

aktuality05_03_full.jpg
  • 26.2.2008
  • Michal Abrhám

Příprava vojáků 13. dělostřelecké brigády, kteří budou od července letošního roku tvořit jádro 13. kontingentu Armády České republiky v operaci „Joint Enterprise“ v sestavě sil KFOR v Kosovu, je v plném proudu. Na velitelskou a metodickou přípravu velitelů čet, družstev a rojů, jenž proběhla v měsíci lednu, navázal ve dnech 18. – 22. února výcvik velitelského sboru mechanizované roty „D-coy“, která bude plnit ve druhé polovině roku 2008 stanovený operační úkol v prostoru základny Šajkovac. Cvičilo se jak v jineckých kasárnách, tak v přilehlém vojenském výcvikovém prostoru Brdy. Hlavním úkolem bylo připravit nejnižší velitele tak, aby byli schopni dovedně velet svým jednotkám, rychle a adekvátně se rozhodovat a od zkušených instruktorů získali maximum potřebných návyků a dovedností, které budou sami předávat svým podřízeným v roli velitelů a instruktorů.a to v měsíci dubnu a květnu ve VVP Brdy a ve Vyškově na Moravě. Časový harmonogram výcviku byl neúprosný. Cvičilo se ve dne i v noci, plněné úkoly se často střídaly, vojáci byli unavení, zmrzlí, nevyspalí, fyzicky vyčerpaní, pod stálým psychickým tlakem a často museli reagovat na rozehrávané incidenty či napadení. Profesionální a odborné kvality si mladí velitelé zopakovali a procvičili  z vedení taktiky boje, přežití v tísni, z orientace v neznámém terénu, z bojových drilů či ze zásad první pomoci. Nechyběly však ani zadržovací a prohledávací procedury, boj v uzavřených prostorech, prvotní vniknutí do budovy s vyvedením osob nebo zvládání davu tzv. „CRC výcvik.“ Ten byl po vzájemné domluvě mezi velitelem 13.db plukovníkem Jánem Kožiakem a ředitelem Správy středočeského kraje Policie ČR plukovníkem Václavem Kučerou proveden pod vedením zkušených instruktorů z pořádkové jednotky. „Cílem této náročné přípravy bylo maximálně přiblížit výcvik ve VVP reálným podmínkám nasazení v misi, prověřit psychickou odolnost vojáků vůči extrémní zátěži, zautomatizovat určité cvičební postupy a upevnit vztahy ve vojenském kolektivu, což se podařilo“, konstatoval  velitel 13. kontingentu podplukovník Jiří Roček při společném vyhodnocení. „ Vím, že většina vojáků si v průběhu týdenního vyvedení sáhla až na samé dno svých sil a jsem rád, že všichni obstáli a poznali sami sebe z trochu jiné stránky“, dodal Roček.

Fotogalerie