Home page > Aktuality > Doupov pod palbou

Doupov pod palbou

Poslední příslušníci 131. dělostřeleckého oddílu a jednotek 13. dělostřeleckého pluku přijeli do jineckých kasáren. První velké dělostřelecké cvičení tohoto roku zaměřené na poskytování přímé palebné podpory manévrovým jednotkám brigádního úkolového uskupení na bázi 4. brn. s krycím názvem Ground Fires 2019 je úspěšně ukončeno.

Cvičení bylo rozděleno do dvou částí. První týden dělostřelci cvičili ve vojenském táboře Jince, kde plnily úkoly tzv. nasucho. Vypilovali techniku a vyrazili do vojenského újezdu Hradiště, známého též jako Doupov. Po nácvicích z jineckých Brd se vojáci pustili do ostrých střeleb, kdy stříleli na vzdálenost přes 15 kilometrů. Vyhodnocení úspěšnosti dopadu střel prováděli dělostřelecké průzkumné jednotky, kdy za snížené viditelnosti tuto funkci přebírá radiolokátor ARTHUR. Řídící cvičení pplk. Vlastimil Urban o cvičení řekl: „Cvičení je nastaveno tak, aby se vojáci zdokonalili ve střelbě a palebné podpoře, ale také, aby se velitelé naučili řádně velet svým jednotkám v oblasti poskytování palebné podpory v podmínkách simulujících skutečné nasazení v operaci.“

Na závěr cvičení byl naplánovaný tzv. ukázkový den, kdy bylo v činnosti přes 400 vojáků a 140 ks techniky složených z dělostřelců, minometné baterie ze 42. mpr a 44. Imopr a mechanizované čety ze 42. mpr. Tohoto dne se účastnil také americký velvyslanec Stephen B. King, americký vojenský přidělenec plukovník Roger Bowman, náčelník dělostřelectva AČR plukovník Milan Kalina a velitel německého 131. dělostřeleckého oddílu podplukovník Christian Kiesel. Všichni byli velmi nadšeni činností dělostřelectva v kooperaci s ostatními jednotkami.

Autor: kapitán Martin Sůva

Fotogalerie

Nahoru