Dunění dělostřelecké palby v Brdech patřilo cvičení „Freedom of Movement 2012“

aktuality147_01_full.jpg
  • 18.10.2012
  • Michal Abrhám

Čtyřdenní výcvik s ostrou bojovou střelbou absolvovali ve dnech 8. - 11. října v Brdech vojáci 131. dělostřeleckého oddílu. Cvičení řídil velitel oddílu podplukovník Pavel Louda a jeho cílem bylo prověřit odborné dovednosti dělostřelců při poskytování a koordinaci palebné podpory vševojskovým jednotkám.

Druhý výcvikový den patřil střelbě z lafetovaných protiletadlových kulometů ráže 12,7mm, po které měla následovat přímá palba z děl. Tu nakonec zmařil technický problém při dovozu munice. V této době zároveň probíhala příprava a zaujetí prvků bojové sestavy rekognoskačními jednotkami, průzkumnými družstvy a jednotkami koordinace a řízení palby baterií a oddílu. Dále bylo provedeno sladění prvků systému koordinace a řízení palby oddílu. Až po splnění těchto opatření mohli velitelé vyvedených jednotek hlásit řídícímu cvičení pohotovost k plnění ostrých palebných úkolů následujícího dne nepřímou střelbou.

Po středečním rozednění se tak mohl naplno rozjet cvrkot kanonýrského soukolí systému koordinace a řízení palby, což je hlavní náplní činnosti dělostřeleckého oddílu při poskytování palebné podpory v podmínkách konvenčního boje, ale i v asymetrických operacích.

Cvičení se zúčastnily vybrané prvky 1. a 2. palebné baterie, baterie řízení palby a štábu oddílu. Do sestavy byly začleněny i radiolokátory Arthur. Ty byly jistotou, že v případě nepřízně počasí nebude úsilí cvičících zmařeno.

Smyslem cvičení bylo také zhodnotit reálnou úroveň vycvičenosti všech odborných dovedností při plnění palebných úkolů v rámci oddílu. „I na základě zjištěných poznatků bude nastaven harmonogram dalšího výcviku a přípravy 131. oddílu v následujícím roce tak, aby mohl v roce 2014 úspěšně projít certifikací k dosažení plných operačních schopností v rámci 4. brigádního úkolového uskupení,“ podotkl zástupce velitele oddílu major Marcel Křenek.

„Ostrá dělostřelecká palba je pro nás jedinečná cesta zúročit to, co jsme se doposud reálně naučili pro výkon našeho řemesla bez ohledu na to, zda uvedené dovednosti využijeme v současnosti v zahraničních misích nebo dlouhodobě v připravenosti na konvenční konflikt,“ uvedl podplukovník Louda.

Na úspěšném splnění palebných úkolů měl velkou zásluhu i velitel střediska řízení palby oddílu kapitán Michael Hebnar, který koordinoval činnost cvičících tak, aby všech dvě stě střel zasáhlo cíl.

Fotogalerie