Home page > Aktuality > Dynamic Front 2019

Dynamic Front 2019

Mezinárodní cvičení Dynamic Front 2019 je u konce. Dvoutýdenní úsilí bezmála 3 200 vojáků z 27 aliančních a partnerských zemí NATO vyvrcholilo v minulém týdnu bojovými střelbami z dělostřeleckých systémů a bitevních vrtulníků. To vše se odehrávalo v německém výcvikovém prostoru Grafenwoehr, v polském výcvikovém prostoru Toruň a v lotyšské Rize. Cvičení bylo zaměřeno na zvýšení připravenosti a interoperability členů NATO v oblasti plánování, řízení a provádění společné palebné podpory na operačním a taktickém stupni velení.

Účast na tomto cvičení měli i příslušníci 13. dělostřeleckého pluku, kteří se na celkovém vynikajícím splnění úkolů podíleli vyčleněním čety dělostřeleckého průzkumu s prostředky Iveco LOV-Pz a vyčleněním radiolokační čety s mobilními dělostřeleckými radiolokátory ARTHUR. Všichni příslušníci 13. dělostřeleckého pluku prokázali dobrou znalost aliančních postupů a díky jejich dobrým komunikačním schopnostem a aktivitě byli využiti v širším spektru činností, než bylo původně plánováno.

Příslušníci čety dělostřeleckého průzkumu byli po dobu bojových střeleb nepřetržitě nasazeni na pozorovacím stanovišti, odkud plnili úkoly vyžádání a řízení palebné podpory spolu s kolegy z americké armády. V průběhu cvičení si vytvořili skutečně vřelý vztah a vybudovali vzájemnou důvěru. Díky tomu měli možnost plnit palebné úkoly se speciální municí, která není v podmínkách AČR běžně dostupná. Mohli si tak vyzkoušet palebné úkoly v osvětlování a zadýmování bojiště za podpory amerických houfnic 105mm M119. Navíc se příslušníci s absolvovaným kurzem JFO (Joint Fires Observer) zúčastnili společného výcviku s americkými a polskými leteckými návodčími, kteří je po vyhodnocení jejich výborných znalostí přibrali ke spolupráci při bojových střelbách bitevních vrtulníků AH-64 Apache. Naši příslušníci byli ze strany aliančních partnerů hodnoceni tak vysoko, že nám byl přidělen prostor ve víceúčelovém vrtulníku UH-60 Black Hawk, ze kterého prováděla skupina vybraných návodčích navedení dělostřelecké palby. „Naši účast na tomto mezinárodní cvičení hodnotím velmi pozitivně. Cvičení DYNAMIC FRONT nám poskytlo reálnou možnost ověřit, že postupy a metody, které u nás v republice cvičíme, jsou správné a jsme schopni efektivně poskytovat vševojskovým jednotkám palebnou podporu i v mezinárodním prostředí.“ řekl k průběhu cvičení velitel čety dělostřeleckého průzkumu nadporučík Daniel Holesz.

Rovněž využití naší radiolokační čety v mezinárodním prostředí bylo pro její příslušníky velice přínosné. Mobilní radiolokátory ARTHUR byly spolu s polskými a americkými radary začleněny do systému včasného varování, jehož cílem je ochrana vlastních jednotek proti nepřímé palbě nepřítele. Dále se podílely na spolupráci při umlčování dělostřeleckých prostředků nepřítele. Vysoké přesnosti určení souřadnic výbuchů českých radiolokátorů si brzy všimli američtí důstojníci na taktickém operačním středisku 173. výsadkové brigády a cestou českého styčného důstojníka využívali jejich výsledků k hodnocení přesnosti realizovaných paleb. „Cvičení Dynamic Front 2019 bylo pro obsluhy radiolokátorů velkou výzvou. Z důvodu krátké dálky střelby, malému náměru a omezenosti volby pozorovacích stanovišť, musely obsluhy využít veškerých doposud získaných zkušeností pro co nejlepší nastavení radiolokátorů. Velkým přínosem byla možnost detekce raketometných prostředků, kterými již AČR nedisponuje. Všichni také uvítali možnost procvičit vedení palebných úkolů v anglickém jazyce a možností seznámit se s prostředky, technikou a postupy aliančních armád,“ zhodnotil působení radiolokační čety její velitel por. Martin Viktora.

Dojem zanechaný příslušníky 13. dělostřeleckého pluku na mezinárodním cvičení Dynamic Front 2019 byl ze strany koaličních partnerů vnímán pozitivně. „Je to jediné cvičení svého druhu, které se zaměřuje na zvyšování schopností dělostřelectva v rámci aliančních a partnerských států NATO. Pravidelnou účastí na tomto cvičení můžeme slaďovat naše postupy s aliančními jednotkami a budovat dobré jméno 13. dělostřeleckého pluku,“ uvedl náčelník štábu 131. dělostřeleckého oddílu major Štěpán Zvěřina.

Autor: kapitán Martin Sůva

Fotogalerie

Nahoru