Jaselská tradice pokračuje v Jincích

aktuality60_02_full.jpg
  • 29.10.2009
  • Michal Abrhám

Dne 27. října 2009 se na náměstí 1. máje v Jincích uskutečnil slavnostní nástup při příležitosti udělení čestného názvu „Jaselská“ 13. dělostřelecké brigádě.

Prezident České republiky propůjčil jineckým dělostřelcům čestný název při příležitosti 91. výročí vzniku samostatného československého státu. Jeho jménem dekoroval bojový prapor 13. dělostřelecké brigády stuhou první zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky generálmajor Josef Prokš. Ten ve slavnostním proslovu k dělostřelcům a občanům městyse Jince řekl: „Zdejší brigáda je v současnosti jediným dělostřeleckým útvarem Armády ČR a čestný název, který je stále živým odkazem největšího vystoupení československých dělostřelců za 2. světové války v bitvě u polského Jasla, ji plně náleží za úspěšné plnění úkolů v zahraničí, ale i za trvale dobré výsledky v domácím prostředí.“  Následně generál Prokš společně s poslankyní Parlamentu ČR Evou Dundáčkovou a zastupujícím velitelem 13. dělostřelecké brigády podplukovníkem Josefem Medalem předal více než dvaceti příslušníkům  brigády resortní vyznamenání ministra obrany „Za službu v ozbrojených silách ČR“ . Význam obřadu předání čestného názvu dělostřelcům podpořil v krátké modlitbě i vojenský kaplan kapitán Kamil Vícha, který v závěru svého vystoupení řekl: „Když dnes přijímáme čestný název Jaselská, děláme čest těm, kteří bojovali a padli za naši možnost žít ve svobodě. Ať tyto hodnoty pro které bojovali, uhájíme a dokážeme předat těm, kteří přijdou po nás“.

Poděkování podplukovníka Josefa Medala směřovalo také na starostu Jinec pana Josefa Hálu za jeho pomoc a spolupráci  při pořádání tohoto slavnostního a zavazujícího aktu.  Vždyť místo pořádání nástupu nebylo zvoleno náhodně. Dělostřelci jsou s Jincemi propojeni již od roku 1926, kdy v brdských lesích vznikla rozlehlá dělostřelecká střelnice, která se neodmyslitelně stala součástí historie a tradic 13. dělostřelecké brigády. Proto propůjčení čestného názvu „Jaselská“ je uznáním nejen pro všechny dělostřelce, ale i jinecké občany, kteří toto vyznamenání od prezidenta republiky sdílejí společně s vojáky.

Slavnostního ceremoniálu v Jincích se zúčastnil také starosta města Hořovice Mgr. Luboš Čížek, který dělostřelcům v tento významný den popřál hodně zdaru v další práci.

Fotogalerie