Komplexní kontrola u 13. dělostřelecké brigády

aktuality13_02_full.jpg
  • 21.4.2008
  • Michal Abrhám

První zástupce náčelníka Generálního štábu generálporučík Jaroslav Kolkus přijel dne 21. dubna 2008 do posádky Jince, aby oficiálně zahájil komplexní kontrolu náčelníka Generálního štábu AČR u 13. dělostřelecké brigády.  

„Cílem komplexní kontroly je prověřit stav připravenosti brigády k postupnému a plánovitému dosažení cílových operačních schopností, kvalitu řídící práce jednotlivých velitelských stupňů a vyhodnotit úroveň zabezpečení bojové a mobilizační pohotovosti vojsk“, zdůraznil ve svém proslovu k nastoupeným vojákům generál Kolkus.

Posouzení stavu v jednotlivých oblastech bude ve dnech 21.- 25. dubna úkolem kontrolní komise pod vedením ředitele sekce rozvoje druhů sil - operační sekce plukovníka Aleše Opaty. Ten, společně s vedoucími jednotlivých komisí a podkomisí, kontrolu zahájil vstupním brífinkem, ve kterém ho velitel 13. dělostřelecké brigády plukovník Ján Kožiak seznámil s historií a organizační strukturou brigády, s plněním hlavních úkolů a se stavem výstavby základny pozemních sil v Jincích.

Po vstupních informacích se členové komisí pustili do práce dle schváleného plánu. Prověřovalo se v Jincích i v Pardubicích.  Již první den kontroly došlo na přezkoušení ze znalostí základních řádů, z pořadové, tělesné i topografické přípravy. Dělostřelci neušli ani  testu z OPZHN, časovým normám v nasazování prostředků individuální ochrany či zrychlenému přesunu.  Kontroly probíhaly i na jednotlivých odborech a odděleních velitelství brigády a to všechno s cílem co nejlépe zmapovat a vyhodnotit skutečný stav věcí.

Fotogalerie