Nezastupitelná úloha dělostřeleckých návodčích

aktuality125_01_full.jpg
 • 27.2.2012
 • Michal Abrhám

Brdské hory se ve středu 22. února probudily do nevlídného rána. Teplota mírně pod bodem mrazu, mlha a namrzající déšť vytvořily nepříjemný pocit všude zalézajícího chladu a vlhkosti. To však na plánovaném výcviku u 13. dělostřelecké brigády nic nezměnilo. Příslušníci baterie STA „Surveillance Target Acquisition“ neboli dělostřelečtí průzkumníci společně s kolegy z roty logistiky vyrazili do vojenského výcvikového prostoru na třídenní komplexní polní výcvik. Pozadu nezůstal ani štáb brigády. Ten ve stejný den absolvoval třicetikilometrový pochod se zátěží. Členitý terén hned v úvodu prověřil fyzickou připravenost obou skupin. „Jsme na vojně, abychom bojovali a naučili se překonávat překážky i v extrémních podmínkách“, motivoval příslušníky štábu v úvodu pochodu vedoucí starší důstojník skupiny bojové přípravy kapitán Miloslav Viktora. Nepřetržitý výcvik průzkumáků měl v Brdech také jasně stanovený cíl. Zvládnout taktický pěší přesun se zaměřením na bojové drily a taktiku malých skupin. Tak vymezil úkol vyvedení svým vojákům velitel baterie STA kapitán Martin Machálka, než vydal bojový rozkaz. Dosažení prostoru soustředění ve vojenském zařízení Valdek však nebylo zadarmo. Poručík Radek Vítek velitel čety technického průzkumu, rozehrál taktickou situaci a jednotlivé pěší patroly s plnou polní se daly do pohybu.  Monitorování situace a činnost jednotek v terénu řídila operační skupina. Hodně záleželo na rychlém a správném rozhodování velitelů patrol. Ti museli několikrát pohotově reagovat  na nepřátelský přepad sil opozice, na incidenty v podobě nastřelení protivníkem a nástrahy  improvizovaných  výbušných systémů tzv. IED. Kratší patrola s průzkumem a se zajištěním zájmového prostoru s obranou pozic na vojáky čekala po setmění a především v nočních hodinách. Zvláštní pozornost byla věnována přípravě takzvaných dělostřeleckých návodčích (Forward Observers), kteří mají v současné době nezastupitelnou úlohu při nasazení patrol v bojových situacích zvláště na území Afghánistánu. „Jejich úlohou je především navedení palby vlastních dělostřeleckých prostředků na pozice nepřítele při napadení koaličních jednotek. Jedná se o velmi zodpovědný úkol, protože naše patrola se často nachází v bezprostřední blízkosti s nepřítelem a proto je nutné přesně určit souřadnice a navést palbu na cíl. A to vše v angličtině. To je situace, kde není prostor pro chyby“, upřesnil vrchní praporčík 13. dělostřelecké brigády nadpraporčík Robert Plzák, který se nedávno vrátil z Afghánistánu, kde zastával pozici vrchního praporčíka 3. úkolového uskupení AČR ISAF v Kábulu. 

Náčelník štábu podplukovník Štefan Roško, který se cvičení v Brdech také zúčastnil, závěru komplexního výcviku směrem k vojákům vyzdvihl jejich stoprocentní nasazení a profesní připravenost k plnění úkolů.

Další výcvik tentokrát ve speciální tělesné přípravě probíhal ve dnech 20. – 23. února u baterie řízení palby 132. dělostřeleckého oddílu. Na programu byly techniky boje zblízka Musado (Military combat systém) a vojensko praktické lezení v prostoru skalního masívu pod Záskalskou  přehradou u obce Chaloupky. Slanění třicetimetrového skalního převisu předcházela důsledná příprava na menší skále s dodržením bezpečnostních pravidel. V další části zaměstnání vojáci zvládli trénink v překonávání vodního toku, jenž absolvovali na Červeném potoce.

„Současné povětrností podmínky pro výcvik jsou diametrálně odlišné od těch na začátku měsíce února, kdy teplota klesala pod mínus 20° Celsia. Velmi kladně hodnotím, že vojáci úkoly splnili dnes stejně dobře jako za extrémního mrazu“, konstatoval v závěru přípravy tělovýchovný náčelník oddílu poručík Radek Vodička, který výcvik v lezení řídil.

Popis foto:

 1. příprava na patrolu
 2. porada nad mapou
 3. voják při průzkumu zájmového objektu
 4. vyčkávání před provedením léčky
 5. vyčkávání před provedením léčky
 6. pochod v Brdech
 7. pochod v Brdech
 8. výcvik Musado
 9. výcvik Musado
 10. slaňování
 11. překonávání vodního toku

Fotogalerie