Nový velitel oddílu

aktuality63_04_full.jpg
  • 2.2.2010
  • Michal Abrhám

Dne 28. ledna 2010 se v kasárnách T. G. Masaryka v Pardubicích uskutečnil slavnostní nástup konaný při příležitosti předání funkce nového velitele 131. smíšeného dělostřeleckého oddílu.

Nový velitel podplukovník Jiří Svoboda nejprve s dosavadním velitelem podplukovníkem Jiřím Kývalou před nastoupenými vojáky oficiálně stvrdil svým podpisem převzetí funkce a následně z rukou velitele 13. dělostřelecké brigády plukovníka Jána Kožiaka převzal bojový prapor, jehož součástí byla i stuha s čestným názvem generála Netíka.   

V závěru slavnostního aktu plukovník Ján Kožiak poděkoval podplukovníku Kývalovi za jeho dosavadní práci na postu velitele dělostřeleckého oddílu a novému veliteli podplukovníku Svobodovi popřál hodně zdaru a úspěchů v nové funkci. Velitel 13. dělostřelecké brigády ve svém proslovu dále zdůraznil, že hlavním úkolem nového velitele bude do konce roku 2010 přestěhování 131. smíšeného dělostřeleckého oddílu z Pardubic do posádky Jince.  

Slavnostního nástupu se zúčastnili velitelé útvarů a zařízení z posádky Pardubice. 

Fotogalerie