„Operace Terrick“

aktuality150_03_full.jpg
  • 15.11.2012
  • Michal Abrhám

Ve dnech 13.- 15. listopadu 2012 se ve Vojenském výcvikovém prostoru Brdy uskutečnil soustředěný výcvik jednotek 131. dělostřeleckého oddílu s názvem „Operace Terrick“. Jeho hlavním cílem bylo prověřit dosaženou úroveň vševojskové připravenosti jednotek před kontrolním cvičením oddílu v Centru simulačních technologií ve Vyškově, které vojáci absolvují v posledním listopadovém týdnu.

Třídenní výcvik byl zaměřen na sladění nejnižších organických jednotek. Jednalo se především o vedení bojové činnosti, evakuaci raněných a ochranu proti nástražným výbušných zařízením tzv. C-IED. V průběhu cvičení však vojáci zvládli i střelbu z protiletadlového kulometu ráže 12,7 mm (DŠK) a nejnižší velitelé si prověřili své schopností ve velení svým podřízeným v bojových situacích.

Zástupce velitele oddílu major Marcel Křenek, který cvičení naplánoval a řídil, pečlivě hodnotil a kontroloval každou činnost, kterou vojáci v Brdech prováděli. „S průběhem a samotným výsledkem cvičení jsem spokojen“, krátce zhodnotil tři dny ve vojenském prostoru Křenek, který následně dodal: „Nejnižší velitelé prokázali, že jsou schopni velet svým podřízeným, rychle a samostatně se rozhodovat a adekvátně reagovat na vzniklé změny situace. Základem úspěchu je, aby jednotka byla schopna stanovený úkol splnit jako jeden tým a každý voják přesně věděl jaké je jeho místo a role při vedení bojové činnosti. Jiná cesta ke zdárnému splnění úkolu nevede. A já jsem rád, že vojáci tuto filozofii pochopili a naplánované výcvikové úkoly zvládli se ctí.“

Jedním z velících byla i zástupkyně velitele 2. palebné baterie nadporučice Simona Bulanderová, která krátce zareagovala na několik otázek.

Jak se daří zavádět do výcviku u Vaší baterie vševojskové znalosti potřebné  pro splnění plných operačních schopností v roce 2014?

V letošním roce došlo k doplnění baterie personálem a začal výcvik vojáka v základních vševojskových dovednostech aplikovaných do naší dělostřelecké odbornosti.

Jakým směrem se bude ubírat výcvik v příštím kalendářním roce?

Budeme zdokonalovat a pilovat již nabyté dovednosti jednotlivce a secvičovat je v rámci jednotky tak, aby se celé soukolí rozhýbalo stejným směrem.

Využíváte zkušenosti nabyté v zahraničních misích a při společných cvičeních se 4. brigádou rychlého nasazení?

Na baterii jsou příslušníci, kteří prošli kurzy v Německu, národními kurzy C-IED, kurzem KOMANDO, BMATT, kurzy dělostřeleckých návodčích FO a spoustou jiných. Jejich znalosti a zkušenosti jsou velmi cenné a do výcviku mají co říci. V závislosti na vyčlenění naší jednotky ke 4.brigádě rychlého nasazení jsou pro nás jejich postupy alfou a omegou celé činnosti. V rámci výcviku jednotky uplatňujeme také zkušenosti příslušníků, kteří prošli zahraničními misemi, protože vojenská profese se neustále vyvíjí a je potřeba na tuto eventualitu reagovat.

Popis foto:

  1. Těžce zraněný voják v boji
  2. Prvotní ohledání a slovní kontakt se zraněným
  3. Ošetření zraněného vojáka
  4. Řídící cvičení mjr. Marcel Křenek
  5. Družstvo při přípravě na bojový úkol
  6. Zástupce velitele baterie npor. Simona Bulanderová
  7. Střelba z protiletadlového kulometu ráže 12,7mm (DŠK)

Fotogalerie