Ples posádky JINCE

aktuality01_02_full.jpg
  • 18.1.2008
  • Michal Abrhám

Ve slavnostně vyzdobeném sále příbramské sokolovny se v pátek 18. ledna 2008 uskutečnil Ples posádky Jince. Po úvodním slovu moderátora a ohlušujícím výstřelu z děla ve jménu patronky dělostřelců svaté Barbory ples zahájil a všechny přítomné přivítal velitel 13. dělostřelecké brigády plukovník Ján Kožiak, který tuto tradiční společenskou akci organizoval společně s velitelem 132. smíšeného dělostřeleckého oddílu a náčelníkem Střediska obsluhy výcvikového zařízení Brdy. Pozvání na ples přijala řada významných hostů, kteří z jineckými dělostřelci řadu let úzce spolupracují. Mezi nejvýznamnější hosty jistě patřila poslankyně Parlamentu ČR Eva Dundáčková, 1. náměstek ministra financí Ivan Fuksa, velitel Sil podpory a výcviku AČR brigádní generál František Malenínský či zástupce ředitele Společného operačního centra MO brigádní generál Miroslav Bálint. Pozvání přijal i starosta městyse Jince Josef Hála a další hosté. Škoda, že neodkladné pracovní povinnosti na poslední chvíli zabránily, se plesu zúčastnit starostovi města Příbrami Josefu Řihákovi. K příjemné atmosféře a dobré náladě přispěly ukázky pěti latinsko amerických tanců v podání profesionální dvojice z tanečního klubu Madat a přehlídka modelů společenských šatů z kolekce roku 2008 z dílny Heleny Bedrnové, které upoutaly oči snad všech přítomných dam. Dobrá nálada vyvrcholila hodinu před půlnocí vystoupením oblíbeného tria Maxim Turbulenc. Ples nebyl jen příjemně stráveným večerem a kulturním zážitkem, ale významně přispěl i k upevnění dobrých vztahů mezi jednotlivými útvary jinecké posádky a k prohloubení spolupráce mezi vojáky a městem Příbram.

Fotogalerie