Slavnostní nástup před odletem do Kosova

aktuality80_01_full.jpg
  • 8.9.2010
  • Michal Abrhám

V úterý 7. září 2010 se u 13. dělostřelecké brigády v Jincích uskutečnil slavnostní nástup příslušníků 1. úkolového uskupení praporu operačních záloh ORF KFOR před jejich odletem do zahraniční mírové mise na území Kosova.

V tento den zároveň proběhla kontrola připravenosti praporu k plnění úkolů v zahraniční misi KFOR ze stupně Generálního štábu AČR, v jejímž závěru zástupce náčelníka GŠ – ředitel Společného operačního centra MO brigádní generál Aleš Opata převzal kontingent do své podřízenosti.

Ten, se s pěti stovkami vojáků rozloučil na slavnostním nástupu společně se zástupcem velitele Společných sil brigádním generálem Milanem Kovandou, velitelem 13. dělostřelecké brigády plukovníkem Janem Třináctým, starostou Jinec Josefem Hálou a s dalšími představiteli veřejného života z regionu dislokace 13. dělostřelecké brigády. Generál Kovanda ve svém proslovu k nastoupeným vojákům zdůraznil:“I když se bezpečnostní situace v Kosovu zlepšila, nesmíte ve své práci nic podcenit a k plnění úkolů vždy přistupujte jen zodpovědně, zodpovědně a zodpovědně“ . Na jeho slova navázal starosta Jinec Josef Hála, který vojáky ubezpečil, že jinečtí občané si velice váží jejich nelehké práce, kterou vykonávají nejenom ve prospěch stabilizace celkové situace v Kosovu, ale i pro světový mír.

Velitel praporu operačních záloh ORF KFOR podplukovník Jan Cífka ocenil vynikající práci vojáků, kterou prokázali v průběhu čtyřměsíční přípravy a v závěru svého vystoupení uvedl: „Vojáci, jsem na vás právem hrdý a je mi ctí, že vám mohu velet“. Dále podplukovník Cífka ocenil společně s generálem Kovandou 11 nejlepších příslušníků praporu, kterým předal písemné pochvaly.

Do Kosova ve dnech 8. a 9. září 2010 odletí pouze tzv. „organizační jádro“ praporu v počtu 92 vojáků, jehož hlavním úkolem bude udržet chod základny Šajkovac, zabezpečit její ochranu a v případě aktivace celého praporu vytvořit podmínky pro jeho příjezd a rozvinutí. V takové situaci se hlavní síly praporu dislokované v mírových posádkách v České republice, ve stanoveném termínu přesunou do Kosova, kde budou plnit úkoly směřující k obnovení klidného a bezpečného prostředí v přiděleném prostoru odpovědnosti,  ale i v ostatních částech Kosova dle potřeb a požadavků velitelství sil KFOR.

Jádro 1. ÚU CZE ORF KFOR tvoří příslušníci 132. smíšeného dělostřeleckého oddílu 13. dělostřelecké brigády Jince. Prapor operačních záloh o celkovém počtu 504 osob je složen ze 40 útvarů a zařízení AČR.

Fotogalerie